Jumlah Paparan Halaman

Jumaat, 21 Ogos 2015

Insurans & Takaful : Kepentingan & Hak Pengguna : Bahagian 2


Takaful


Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kita kembali dalam bahagian kedua topik perbincangan yang bakal mengupas akan kepentingan takaful dalam kehidupan. Dalam entri lepas, kita telah melihat apakah yang dimaksudkan dengan insurans dan takaful serta perbezaan antara kedua entiti ini juga prinsip yang digunapakai dalam urusan jual beli kedua-dua entiti ini. Dalam entri ini pula, saya mahu mengupas elemen penting yang perlu dittimbangtarakan sebelum anda memilih dan melanggan polisi takaful anda daripada agen yang menjualnya.Langganan polisi yang bijak bermula daripada pemilihan agen


Umum mengetahui, apabila kita memperkatakan perihal takaful, ramai dalam kalangan kita mula berasa muak akan setiap intisari yang bakal diperkatakan oleh agen insurans/ takaful. Ramai dalam kalangan kita merasakan bahawa agen-agen tersebut hanya dahagakan  wang ringgit pelanggan dan ingin membolot wang tersebut untuk kepentingan mereka. Tips di sini ialah, anda perlu bijak memilih agen yang terbaik dan boleh berkomunikasi dengan anda walau apa cara sekalipun. Kebanyakkan agen takaful/ insurans lebih selesa berjumpa dengan pelanggan mereka bagi memudahkan mereka menerangkan apa secara jelas apa yang ingin disoal oleh klien mereka atau intisari polisi takaful yang ditawarkan. Ini penting kerana, pertemuaan secara terus lebih memudahkan kedua-dua pihak dalam berbincang lebih lanjut berkaitan soalan dan jawapan yang bakal diberi atau dilontarkan. Nasihat saya di sini sebelum anda melanggan sesuatu polisi takaful, anda perlu : 

11)  Bertanya kepada agen apakah jenis perlindungan yang ditawarkan

22)  Tempoh matang sijil

33) Jumlah pampasan yang boleh dituntut oleh anda sekiranya anda mengalami kecelakaan kelak dan jumlah tersebut haruslah merangkumi pampasan kematian, sakit kritikal, hilang upaya kekal menyeluruh dan pampasan kemalangan atau lain-lain pampasan yang dikirakan relevan dengan jumlah perlindungan yang diambil oleh anda. Tips di sini, pampasan kematian, sakit kritikal dan hilang upaya kekal menyeluruh merupakan elemen paling penting sekiranya anda melanggan polisi nyawa.

44) Tempoh bertenang iaitu sekiranya anda telah bersetuju mengambil pelan takaful tersebut, apakah tempoh masa yang diberikan oleh pihak pengedali takaful sekiranya anda mahu membatalkannya dalam masa terdekat. Adakah sekitar 14 hari setelah pembayaran dibuat atau lain-lain tempoh yang dinyatakan?

55) Tempoh kuatkuasa sepenuhnya pelan takaful. Ini kerana setiap syarikat pengendali takaful memiliki tempoh kuatkuasa penuh yang berbeza. Ini termasuk, tempoh kuatkuasa perlindungan kemalangan, sakit kritikal, penghospitalan dan lain-lain lagi.


Seterusnya, cadangan paling utama dalam memilih agen adalah seseorang yang anda kenal atau rapat atau mempunyai hubung kait dengan anda. Contohnya, rakan anda memiliki takaful dan disyorkan oleh beliau untuk berinteraksi dengan agen tersebut. Namun, PASTIKAN agen tersebut juga mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda. Anda mungkin berkenalan dengan agen tersebut secara atas talian seperti WhatsApp, Facebook atau blog-blog yang diterbitkan. Kaji sejauh mana komitemen mereka dalam memberikan penerangan yang terbaik untuk anda. Ini penting kerana, ia memberikan satu bentuk personaliti kepada anda dalam melanggan produk takaful yang ingin dibeli oleh anda.


Setelah mendapatkan agen yang bersesuaian dengan anda, anda perlu memasuki langkah kedua iaitu, pemilihan produk takaful. Ini adalah langkah PALING KRITIKAL kerana saya mahu mengfokuskan kepada empat elemn utama dalam mana-mana polisi takaful yang terdapat di pasaran. Empat  elemen ini adalah mengikut manfaat jangka masa panjang kerana kita ketika ini hidup dalam zaman inflasi. Semakin bertambah tahun, semakin mahal sesuatu barangan. Apakah kaitannya dengan takaful? Teruskan pembacaan anda.

Keempat-empat  elemen utama yang perlu diberi perhatian dalam memilih pelan takaful adalah :

11)  Ko-takaful

22)  Had tahunan

33)   Had seumur hidup

44) Tahun matangAdakah anda mampu membayar ko-takaful?

1) Ko-takaful 

Sepanjang saya memerhatikan pelan-pelan takaful di pasaran, terdapat banyak syarikat takaful/ insurans yang meletakkan ko-takaful dalam pelan mereka. Ramai dalam kalangan kita yang sering terlepas pandang akan perkara  ini kerana SEKRIANYA anda TIDAK MAMPU membayar ko-takaful, anda akan kerugian KECUALI anda memiliki wang yang banyak atau elaun penghospital anda mampu merangkumi semula pembayaran ko-takaful. Bagaimanakah ini terjadi?

Ko-takaful adalah satu bentuk perjanjian antara dua pihak ( pemegang polisi & pengendali takaful ). Ia bermatlamat dalam membantu syarikat takaful untuk membayar sebahagian bil perubatan yang ditanggung oleh pemegang polisi. Lazimnya, setiap syarikat takaful menetapkan 10% daripada jumlah keseluruhan bil perubatan yang perlu dibayar akan dibayar oleh pemegang polisi mengikut had bayaran yang ditetapkan. Sebagai contoh, Pengendali Takaful A menetapkan had maksimum yang perlu dibayar oleh pemegang polisi adalah pada kadar RM 1000. Pengedali Takaful B pula adalah pada kadar maksimum RM 500. Untuk memudahkan anda memahami perkara ini, saya sertakan contoh dibawah :

Situasi A :

Encik Ali merupakan pemegang polisi Syarikat A dan jumlah bil rawatan hospital beliau adalah     RM 30 000. Mengikut perjanjian di dalam polisi, beliau dikehendaki membayar 10% daripada jumlah keseluruhan bil dan maksimum yang perlu dibayar oleh beliau adalah RM 1000. Ini bererti, sekiranya 10% daripada RM 30 000, ia adalah sejumlah RM 3000 yang perlu dibayar oleh Encik Ali kepada pihak hospital namun memandangkan perjanjian polisi adalah maksimum yang perlu dibayar adalah RM 1000, maka Encik Ali hanya perlu membayar sejumlah RM 1000 kepada pihak hospital. Sejumlah RM 2000 yang berbaki akan dilangsaikan oleh pihak takaful Syarikat A


Situasi B :

Puan Zaiton merupakan pemegang polisi Syarikat B dan jumlah bil rawatan hospital beliau adalah RM 30 000, Mengikut perjanjian di dalam polisi, beliau dikehendaki membayar 10% daripada jumlah keseluruhan bil dan maksimum yang perlu dibayar oleh beliau adalah RM 500. Ini bererti, sekiranya 10% daripada RM 30 000, ia adalah sejumlah RM 3000 yang perlu dibayar oleh Puan Zaiton kepada pihak hospital namun memandangkan perjanjian polisi adalah maksimum yang perlu dibayar adalah RM 500, maka Puan Zaiton hanya perlu membayar sejumlah RM 500 kepada pihak hospital. Sejumlah RM 2500 yang berbaki akan dilangsaikan oleh pihak takaful Syarikat B.


Sekali imbas, kita melihatnya sebagai satu jumlah yang kecil bagi sesetengah individu. Namun, saya ingin menekankan di sini, adakah berbaloi sekiranya anda membeli polisi takaful dengan harapan syarikat takaful menanggungnya namun tiba-tiba anda perlu mengeluarkan sedikit wang anda untuk melangsaikan baki tertunggak? Fikirkan semula dan semak kembali buku polisi takaful anda ( kepada yang telah memiliki takaful ). Apakah yang tercatat di dalamnya? Adakah anda sebenarnya   BENAR-BENAR rugi ATAU untung? Penyelesaian? Anda boleh mencari pengendali takaful yang menawarkan pelan TANPA ko-takaful untuk kebebasan kewangan anda!Berapakah maksimum had tahunan polisi anda?


2) Had Tahunan

Setelah meniliti elemen pertama tadi, mari kita lihat elemen kedua yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih pelan takaful terbaik untuk diri anda. Had tahunan menetapkan jumlah perlindungan maksima yang boleh digunapakai oleh anda dalam tempoh satu tahun selama polisi anda masih aktif dan sah. Had tahunan berbeza mengikut pelan dan syarikat takaful. Had tahunan juga menjadi kayu ukur dalam pengurangan jumlah perlindungan had seumur hidup yang diambil oleh pelanggan. Ini bermaksud, jumlah tahunan yang telah digunakan akan ditolak daripada jumlah perlindungan penuh yang ditawarkan oleh syarikat takaful kepada pelanggan dan ini juga tertakluk kepada had tahunan yang ditetapkan. Contoh :

Situasi 1 :

Amir membeli Pelan Takaful A daripada Syarikat A dengan caruman asas bulanan adalah RM 150. Mengikut pelan tersebut, had tahunan maksima yang ditetapkan adalah berjumlah RM 60 000 setahun. Ini bermakna, dalam setahun, Amir hanya berhak menikmati sejumlah RM 60 000 untuk segala kos perubatan  dalam tahun tersebut. Sekiranya kos perubatan tersebut melebihi had RM 60 000, maka Amir perlu membayarnya sendiri.

Situasi 2 :

Anita membeli Pelan takaful B daripada Syarikat A dengan caruman asas bulanan adalah RM 200. Mengikut pelan tersebut, had tahunan maksima yang ditetapkan adalah berjumlah RM 80 000 setahun. Ini bermakna, dalam setahun, Anita hanya berhak menikmati sejumlah RM 80 000 untuk segala kos perubatan  dalam tahun tersebut. Sekiranya kos perubatan tersebut melebihi had RM 80 000, maka Anita perlu membayarnya sendiri.

Situasi 3 :

Abu membeli Pelan Takaful  A daripada Syarikat B dengan caruman asas bulanan adalah RM 150. Mengikut pelan tersebut, had tahunan maksima yang ditetapkan adalah berjumlah RM 50 000 setahun. Ini bermakna, dalam setahun, Abu hanya berhak menikmati sejumlah RM 50 000 untuk segala kos perubatan  dalam tahun tersebut. Sekiranya kos perubatan tersebut melebihi had RM 50 000, maka Abu perlu membayarnya sendiri.

Situasi 4 :

Asnah membeli Pelan Takaful B daripada Syarikat B dengan caruman asas bulanan adalah RM 200. Mengikut pelan tersebut, had tahunan maksima yang ditetapkan adalah berjumlah RM 70 000 setahun. Ini bermakna, dalam setahun, Asnah hanya berhak menikmati sejumlah RM 70 000 untuk segala kos perubatan  dalam tahun tersebut. Sekiranya kos perubatan tersebut melebihi had            RM 70 000, maka Asnah perlu membayarnya sendiri.Adakah polisi anda menetapkan ahd seumur hidup? 
Jika YA, sejauh manakah umur anda akan dilindungi?

3)  Had Seumur Hidup

Elemen ketiga ini merupakan elemen paling penting dan paling saya tekankan kerana ia paling kurang diberi perhatian oleh kebanyakkan pembeli polisi takaful. Mengapa saya katakan had seumur hidup penting? Had seumur hidup menetapkan jumlah perlindungan maksimum yang ditawarkan bagi setiap pelan takaful yang dilanggan. Had seumur hidup tidak terguna pakai ke atas umur pemegang polisi kerana tarikh matang sijil hanya sebagai panduan asas kepada pelanggan dan jumlah perlindungan yang ditawarkan tersebut berkemungkinan besar akan habis digunapakai oleh pemegang polisi sebelum mencapai umur akhir tarikh matang sijil. Contoh :

Situasi 1 :

Syarikat A menawarkan Pelan Takaful A pada had maksima seumur hidup RM 600 000 sehingga umur peserta mencecah 70 tahun. Halim membeli polisi tersebut dan setelah beberapa bulan, Halim dimasukkan ke dalam hospital akibat keracunan makanan. Semasa keluar wad ( discharge ), jumlah bil perubatan Halim adalah RM 3000. Ini bererti, jumlah perlindungan yang masih berbaki di dalam polisi hanya berjumlah RM 770 000. Semakin kerap Halim menggunakan kad perubatannya, semakin kurang jumlah berbaki yang akan tinggal sehingga umurnya mencecah 70 tahun.

Situasi 2 :

Syarikat B menawarkan Pelan Takaful B pada had maksima seumur hidup RM 1 000 000 sehingga umur  peserta  mencecah 80 tahun. Hana membeli polisi tersebut dan setelah beberapa bulan, Hana dimasukkan ke dalam hospital akibat keracunan makanan. Semasa keluar wad ( discharge ), jumlah bil perubatan Hana adalah RM 3000. Ini bererti, jumlah perlindungan yang masih berbaki di dalam polisi hanya berjumlah RM 997 000. Semakin kerap Hana menggunakan kad perubatannya, semakin kurang jumlah berbaki yang akan tinggal sehingga umurnya mencecah 80 tahun


p/s : : Soalan cepu emas, apakah kaitan antara had tahunan dan had seumur hidup dalam setiap pelan takaful?

Bagi menjawab soalan ini, sila lihat contoh di bawah :

Situasi  1:

Arif membeli Pelan Takaful A daripada Syarikat A dengan caruman asas bulanan berjumlah       RM 150 sebulan. Pelan tersebut menawarkan jumlah had tahunan maksima RM 60 000 setahun dan had seumur hidup sejumlah RM 600 000 sehingga umur peserta mencecah 70 tahun. Beberapa bulan kemudian, Arif disahkan menghidapi penyakit jantung dan jumlah kos perubatan yang perlu dibayar adalah RM 30 000. Ini bererti, jumlah tahunan berbaki adalah RM 30 000 dan jumlah had seumur hidup adalah RM 570 000. Ini bermaksud, RM 30 000 akan ditolak daripada jumlah had maksima yang ditawarkan dalam tempoh matang sijil. Maka, Arif memiliki sejumlah baki RM 570 000 di dalam sijil perlindungannya sehingga umurnya mencecah 70 tahun.  

Situasi  2:

Ikram  membeli Pelan Takaful B daripada Syarikat Takaful B dengan caruman asas bulanan berjumlah RM 200 sebulan. Pelan tersebut menawarkan jumlah had tahunan maksima RM 80 000 setahun dan had seumur hidup sejumlah RM 1 00 000 sehingga umur peserta mencecah 80 tahun. Beberapa bulan kemudian, Ikram disahkan menghidapi penyakit jantung dan jumlah kos perubatan yang perlu dibayar adalah RM 30 000. Ini bererti, jumlah tahunan berbaki adalah RM 50 000 dan jumlah had seumur hidup adalah RM 970 000. Ini bermaksud, RM 30 000 akan ditolak daripada jumlah had maksima yang ditawarkan dalam tempoh matang sijil. Maka, Ikram memiliki sejumlah baki RM 970 000 di dalam sijil perlindungannya sehingga umurnya mencecah 80 tahun.  

Setelah melihat semua situasi di atas, mari kita imbas semula, adakah ianya mencukupi? Ramai yang beranggapan bahawa jumlah had seumur hidup dengan jumlah sedemikian adalah mencukupi untuk umur mereka sehingga 70-80 tahun. Namun, pernahkah anda terfikir bahawa adakah jangka hayat di Malaysia semakin menurun atau meningkat dan bagaimana pula dengan kadar inflasi yang semakin melambung setiap tahun? 

Jangka hayat penduduk di negara ini meningkat kepada 79 tahun bagi wanita pada tahun 2013 bebanding 77 tahun pada tahun 2011. Bagaimana pula dalam tempoh 5 – 10 tahun akan datang? Adakah ianya mencukupi?  Sekiranya Ariff memiliki polisi yang hanya melindunginya pada umur 70 tahun, maka sekiranya kos perubatan yang ditanggung beliau melebihi RM 60 000 setahun pada tahun mendatang, adakah jumlah berbaki tersebut mencukupi sehingga umurnya mencecah sehingga umur 70 tahun? Bagaimana pula sekiranya beliau ditakdirkan hidup sehingga umur 80 tahun? Ini bererti, beliau perlu membayar bil perubatannya setelah sijilnya tamat! 


Harus diingatkan bahawa jangka hayat penduduk Malaysia akan meningkat saban tahun dan secara relevan, anda memerlukan pelan takaful yang boleh melindungi anda sehingga umur anda 99 tahun. Pemilihan ini penting kerana ada pengendali takaful yang tidak menawarkan TANPA had seumur sehingga umur peserta menjangkau 99 tahun! Bagi pengendali takaful yang menawarkan pelan sedemikian, ia seperti menawarkan tambahan semula pembaharuan had tahunan sehingga umur peserta menjangkau 99 tahun! Tidak banyak syarikat takaful yang memiliki kemampuan ini kerana ia harus memiliki saiz dana yang besar dan stabil untuk melindungi para pemegang polisi sehingga umur mereka mencecah 99 tahun. Saya lebih menitikberatkan elemen ketiga ini kerana ianya satu KEUNTUNGAN jangka masa panjang kepada peserta.Adakah anda telah menyemak tahun matang sijil/polisi anda?


4) Tahun Matang

Tahun matang merujuk kepada tahun akhir sijil takaful yang dilanggan oleh peserta. Tahun matang sijil juga dikenali sebagai tempoh kuatkuasa sijil dalam melindungi peserta sehingga mencapai umur tertentu. Tahun matang sijil berbeza mengikut syarikat takaful yang menawarkan produk mereka. Ada antara syarikat takaful menawarkan tempoh matang sijil sehingga umur peserta mencecah 80 tahun dan ada juga sehingga 100 tahun! Semakin panjang jumlah umur yang ditawarkan semakin berbaloi kepad apeserta untuk jangka masa panjang. 


Setelah kita melihat situasi dan penerangan yang diberikan, apakah yang bermain di fikiran anda? Adakah anda berasa SESAL SEPARUH NYAWA kerana terlepas pandang akan perkara-perkara penting ini? Ingin meneruskan kajian terhadap pemilihan pelan takaful dalam entri seterusnya? Teruskan pembacaan anda!

Ahad, 21 Jun 2015

Insurans & Takaful : Kepentingan & Hak Pengguna : Bahagian 1Tahukah anda, takaful adalah instrumen kewangan paling penting 
yang TIDAK memberi kerugian SEKIRANYA anda faham 
dengan teliti bagaimana ia berfungsi?

Asslamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pengunjung setia blog saya. Sudah lama saya tidak mengemaskini blog saya memandangkan saya sibuk dengan jadual harian saya setelah bekerja. Saya cuba untuk mencuri masa untuk tetap menulis dan menerbitkan entri terbaharu berikutan saya banyak menerima emel daripada pembaca yang dahagakan penulisan dan entri yang meliputi topic lebih luas dalam blog ini. Semenjak saya menerbitkan entri yang mengfokuskan kepada topic yang lebih luas, walaupun masih mengekalkan isu kesihatan sebagai topik utama, trafik bacaan harian saya naik mendadak. Ini berlaku setelah entri  Isotretinoin: Rawatan Jerawat Moden Pilihan Akhir menjadi topic semasa paling cepat berkembang dalam trafik carian harian blog saya. Ini memberi saya lebih peluang untuk saya mengembangkan topik perbincangan kita dengan lebih luas, namun apa yang pasti ia masih bersangkut paut dengan kesihatan.Masyarkat Melayu PALING RENDAH mengambil perlindungan rakaful/ insurans 
kerana KURANG KESEDARAN dan mengganggapnya sebagai satu fobia 


Secara jelas, saya telah lama mahu menerbitkan topik ini kerana saya pada  mulanya terlepas pandang akan kepentingannya. Namun setelah diselidiki secara mendalam, akhirnya saya sedar bahawa sesihat mana sekalipun kita, kita pasti berdepan dengan 3 MUSUH UTAMA dalam kehidupan kita iaitu kematian, hilang upaya kekal dan penyakit kritikal. Kita tidak boleh lari daripada salah satu daripada tiga jenis musuh ini. Walaubagaimana pun, kita diberi jalan untuk menanganinya atau mengurangkan impaknya SEKIRANYA kita ditakdirkan mendapat salah satu atau lebih daripada risiko yang berlaku ini. Apa yang bakal saya katakan di sini MUNGKIN pernah didengari ATAU telah didengari ATAU secara tidak sengaja didengari oleh anda sebelum ini. Anda mungkin merasakan ia adalah topik perbualan yang sama sebelum ini namun saya mahu anda bertanya kepada diri sendiri, SEKIRANYA salah satu atau lebih daripada tiga musuh utama tersebut TERJADI kepada anda, bagaimanakah nasib kepada diri anda ATAU ibu bapa anda ATAU anak dan isteri/ suami anda? Pernahkah anda terfikir akan nasib yang bakal menimpa? Saya sering mendapat JAWAPAN yang boleh dikategorikan sebagai SUDAH TERHANTUK BARU TERGADAH kerana KEBANYAKKAN daripada individu yang ditemui saya telah menimpa nasib sedemikian dan ini amat merugikan kerana matlamat utama perlindungan takaful adalah mahu melindungi mereka yang masih sihat. PERLU DIINGATKAN BAHAWA TAKAFUL HANYA BOLEH DIAMBIL SEMASA SIHAT dan sekiranya anda TELAH DISAHKAN JATUH SAKIT, ANDA TIDAK LAYAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TAKAFUL kerana matlamat takaful hanya ingin melindungi mereka yang sihat daripada ditimpa kecelakaan kelak yakni sakit.  Sebelum mereka disahkan menghidapi salah satu daripada  tiga musuh utama tersebut, mereka kerap menyatakan ayat-ayat di bawah:


“Cukup bulan saya ambil”

“Nantilah, saya masih sihat”

“TAK ada duit yang cukup”

“ Agen insurans tu cakap semua manis. Time nak wat claim, lansung cakap tak boleh! Penipu!”

“Benda ni ( takaful ) bazir je! Buang masa masuk kalau masuk! Hospital kerajaan kan banyak!”

“Tak penting semua ni! Aku ada duit untuk cover bil hospital aku!”
Rajah di atas menggambarkan sesuatu yang normal
dalam kalangan masyarakat kitaItu merupakan sebahagian kecil ayat-ayat klise yang sering didengari oleh saya namun kerap saya katakan, kita TIDAK BOLEH MERAMAL sejauh mana kedudukan kesihatan dan kewangan yang diberikan oleh kerajaan  WALAUPUN kita melabur ribuan ringgit dalam supplement, ubat-ubatan mahupun berjoging 10KM sehari. Apa yang perlu kita lakukan disini adalah, carilah perlindungan semasa kita masih sihat kerana kita tidak tahu apa yang bakal berlaku kelak. Sekiranya anda tidak mahu memikirkan nasib diri sendiri, kasihanilah ibu bapa anda yang telah membelanjakan sejumlah wang yang tidak terkira banyakkan dalam membesarkan anda atau anak/isteri & suami yang masih bergantung harap kepada anda. Adakah anda mahu melihat mereka menderita setelah anda sakit atau lumpuh atau meratapi atas pemergian anda kelak? Pernah tidak anda terfikir berapa banyak jumlah hutang yang ditanggung anda dan bakal diwarisi oleh mereka setelah ketiadaan atau ketidakupayaan anda untuk menyelesaikannnya kelak? Ia satu SEKSAAN! Ya! Satu SEKSAAN kepada mereka dan semestinya kepada anda! Sekiranya anda masih ingin mengetahui apakah yang terbaik boleh dilakukan oleh anda kini sementara masih sihat, di sinilah peranan saya mahu mendidik anda agar CELIK takaful kerana apa yang bakal diperkatakan oleh saya ini mungkin dapat mebantu anda dalam merangka atau memilih produk takaful yang terbaik untuk diri anda mahupun keluarga. Sekiranya anda merasakan apa yang saya perkatakan ini adalah sia-sia, saya tidak mengharapkan anda menghabiskan bacaan entri ini kerana anda mungkin berfikir simpanan di dalam takaful adalah satu bentuk pembaziran jangka masa panjang.Setiap hari, kita sering disajikan dengan berita sedemikian rupa


 Namun, sekiranya anda memikirkan nasib diri, ibu bapa dan anak/ isteri & suami anda, teruskan pembacaan anda. Ingat, ANDA MASIH SEMPAT MERUBAH SEGALA-GALANYA SEMENTARA ANDA MASIH SIHAT. SETIAP 1 SAAT PENANGGUHAN ADALAH SEPERTI 1 SAAT ANDA BAKAL KEHILANGAN NYAWA kerana kita tidak tahu bila dan di mana kita bakal berdepan dengan tiga musuh utama tadi! Memandangkan entri ini bakal menjadi entri yang sangat panjang, maka saya akan menerbitkan sehingga tiga entri bagi mengupas serba sedikit bermula dari pengenalan takaful, elemen penting yang perlu ditimbang tarakan  sebelum mengambil pelan takaful dan nilai tambah dalam setiap pelan takaful yang ditawarkan. Bagi memberi gambaran jelas berkaitan takaful, saya akan menyertakan bersama contoh atau situasi yang relevan bagi memudahkan anda memahami intisari yang ingi disampaikan oleh saya.


Apakah Perbezaan Antara Insurans dan Takaful?

Terdapat pelbagai takrifan yang boleh digunapakai dalam mengtakrifkan insurans dan takaful. Namun secara ringkas, insurans dan takaful adalah satu bentuk entiti yang hampir sama  yakni, menawarkan perlindungan kepada peserta dalam menjaga kesihatan mereka. Apa yang membezakan insurans dan takaful adalah, insurans menggunapakai sistem konvensional manakala takaful pula menggunapakai sistem patuh syariah yang meliputi aspek perundangan dan perbankan Islam dari teras hingga ke penggunaanya. Ini bererti, takaful  MENGHARAMKAN tiga elemen utama dalam sistem kewangannya iaitu, riba ( faedah/ bunga ), gharar ( ketidak pastian ) dan maysir ( perjudian ). Ketiga-tiga elemen ini adalah musuh utama dalam sistem muamalat Islam kerana ia menguntungkan sebelah pihak sahaja, terutama pengendali kewangan ( insurans ) dan menindas pelanggan ( peserta/ pemegang polisi ) dalam urus niaga mereka. Dalam kalangan kita, pasti telah ketahui bahawa ketiga-tiga unsur adalah diharamkan disisi syarak, namun pasti ramai dalam kalangan kita masih tidak ketahui, bagaimana dikatakan bahawa ianya memberi kesan secara lansung kepada peserta kerana insurans dan takaful adalah satu entiti yang menawarkanperkhidmatan yang hampir sama kepada pelanggan mereka. Bagi menjawab persoalan ini, saya akan mengulasnya pada perenggan yang berikut bagi memudahkan anda memahaminya secara terperinci.


Konsep Asas Takaful

Di dalam takaful, konsep Tabarru’ merupakan konsep paling asas dalam menjalankan urus niaga takaful. Tabarru’s bermaksud tolong-menolong antara satu sama lain. Ia memperuntukkan sebahagian wang yang dikumpulkan oleh peserta ke dalam satu tabungan khas dan kemudian digunakan untuk tujuan pertolongan sekiranya ada antara kalangan peserta ditimpa bencana atau kecelakaan. Sebagai contoh :

Terdapat 1000 orang peserta yang mencarum sekitar RM 200 untuk pelan Takaful A. Daripada       RM 200 yang dicarum oleh setiap peserta, sejumlah RM 100 seorang akan dimasukkan ke dalam tabungan khas Tabarru’  untuk tujuan pertolongan sekiranya salah seorang atau bebrapa orang peserta mengalami kecelakaan seperti jatuh sakit. Ini bererti, jumlah tabungan Tabarru’ yang dikumpulkan adalah berjumlah RM 10 000. 

Ini menunjukkan bahawa takaful adalah satu konsep muamalat Islam yang member pertolongan kepada peserta sekiranya mereka ditimpa kecelakaan atau bencan ke atas diri mereka. Konsep ini yang membezakan takaful dan insurans konvensional kerana sistem konvesional hanya bersifat individu dimana segala bentuk pertolongan adalah melalui syarikat insurans dan ini sangat berbahaya kerana sekiranya syarikat insurans TIDAK mampu membayar jumlah pampas an kepada peserta, maka ia boleh diistiharkan sebagai muflis. Bagi membendung perkara ini terjadi, riba                           ( bunga/ faedah ) akan dikenakan bagi setiap urusan jumlah beli insurans kepada peserta bagi menjadikan kewangan syarikat insurans mampu berdaya saing dan kukuh.

Di dalam takaful,  dua konsep penting yang menjadi tunjang dalam pelaksanaannya sebagai institusi kewangan berlesen bagi menjalankan urus niaga yang menawarkan perlindungan kepada peserta. Ia adalah konsep mudharabah dan wakalah.


Apakah Itu Mudharabah?

Mudharabah adalah salah satu daripada pelbagai konsep muamalat islam dan konsep ini merupakan antara yang terkenal dan menjadi asas dalam kebanyakan sistem perbankan islam di seluruh dunia. Ia merupakan konsep keuntungan bersama yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dalam urus niaga. Ia bertindak dengan pihak pengendali ( syarikat takaful ) menetapkan peratusan pembahagaian keuntungan yang ditetapkan sebelum peserta menandatangani surat perjanjian ( polisi ). Lazimnya, konsep mudharabah menetapkan keuntungan 70 : 30 dimana, 70% keuntungan diberikan kepada pihak syarikat dan baki 30% diberikan kepada pelanggan. Namun, peratusan ini boleh berubah mengikut produk yang ditawarkan oleh syarikat seperti perkongsian 50 : 50 atau 60 : 40 atau 80 : 20 atau seperti mana yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Di dalam sektor takaful, konsep ini menjadi asas perkongsian keuntungan dalam pembahagian lebihan keuntungan atau lebih dikenali sebagai surplus. Apakah itu surplus? Saya akan menerangkannya dalam entri ketiga memandangkan ia termasuk di dalam topik nilai tambah pelan takaful.


Apakah Itu Wakalah?

Wakalah merupakan satu konsep yang member hak pelantikan  syarikat takaful  sebagai wakil atau institusi yang diwakilkan dalam menguruskan wang yang diamanahkan oleh peserta  kepada mereka. Syarikat akan menggunapakai pelbagai strategi bagi menguruskan wang peserta bagi mendapatkan keuntungan atau memberi pelbagai manfaat kepada pelanggan mereka atau menguruskan pampas an yang akan dituntut oleh peserta melalui tabungan Tabarru’ sekiranya berlaku kecelakaan kepada peserta kelak. Sebagai contoh :

Syarikat takaful A menguruskan sejumlah RM 1 000 000 tabungan Tabarru’ yang diperolehi daripada 1000 orang peserta. Daripada 1000 orang peserta yang mencarum, disahkan bahawa 12 orang mengalami sakit kritikal dan setiap dalam kalangan mereka menuntut sejumlah RM 10 000 bagi tuntutan penyakit kritikal yang dialami mereka. Bagi memudahkan proses tuntutan dan selaras dengan konsep Wakalah, syarikat takaful A diberi kuasa untuk mentadbir dan menguruskan tabungan Tabarru’ tersebut untuk mengagihkan sejumlah RM 10 000 seorang kepada 12 peserta yang disahkan mengalami penyakit krtikal.


Pendek kata, Wakalah adalah satu sistem yang memberi kuasa kepada pengendali takaful untuk melakukan yang terbaik bagi setiap urusan dana-dana peserta sehingga kepada urusan tuntutan dan seumpama dengannya.  Memandangkan syarikat takaful menjadi wakil yang dilantik, maka sejumlah yuran TANPA riba dikenakan sebagai timbal balas kepada pengendali takaful dan ia dibayar oleh pihak peserta semasa menyertai pelan takaful yang diambil oleh mereka.
Ini sangat berbeza dengan insurans konvesional, pihak syarikat ( insurans ) merupakan penanggung sepenuhnya sebarang risiko setelah wang diberikan oleh pelanggan kepada mereka. Ini adalah sangat berbahaya keran sekiranya oihak syarikat diitiharkan muflis, maka kedua-dua pihak akan rugi dan wang pelanggan akan hangus ditambah pula yuran yang dikenakan adalah berkali ganda daripada yang sepatutnya. Ini kerana ia menggunakan riba bagi menyelamatkan sistem perbankannya dan ini sangat menindas hak peserta yang mengamanahkan wang mereka untuk dikendalikan oleh pihak syarikat. Berbeza dengan Sistem wakalah, ia unik kerana pihak syarikat ( takaful )  hanya mengenakan caj atau yuran mengikut kadar yang dipersetujui dan sekiranya syarikat berada diambang muflis, ia tidak akan muflis sepenuhnya memandangkan konsep mudharabh menetapkan kedua-dua pihak ( pihak takaful dan peserta ) perlu menanggung keuntungan dan kerugian mengikut peratusan yang dipersetujui bagi menjadikan salah satu atau kedua-dua pihak tidak muflis sepenuhnya.
Takaful melindungi kemaslahatan ummah Saya telah menjelaskan secara kasar apakah itu takaful dan bagaimana ia berbeza dengan  insurans konvensional lain memandangkan ianya menggunapakai tiga elemen utama dalam menjalankan urus niaganya iaitu, Tabarru’, Mudharabah dan Wakalah. Diharap anda dapat memahami dengan jelas bagaimana takaful sebenarnya membawa faedah kepada kedua-dua belah pihak dan ia tidak menindas peserta dalam mendapatkan perlindungan yang diingini mereka. Di dalam entri seterusnya, saya akan mengulas lebih lanjut berkaitan dengan elemen penting yang perlu ditimbang tarakan  sebelum mengambil pelan takaful . entri tersebut akan membantu anda untuk melihat secara jelas kaedah atau cara terbaik dalam mengenalpasti pelan takaful terbaik yang ingin diambil oleh anda. Sehingga berjumpa lagi. 

Khamis, 14 Ogos 2014

Isotretinoin : Rawatan Jerawat Moden Pilihan Akhir


Jerawat 

Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pembaca dan pengikut setia blog saya. Sudah lama saya tidak mengemaskini blog saya ini memandangkan beberapa masalah dan kekangan yang saya hidapi dan ini menyebabkan saya tidak memiliki masa yang cukup kompetetif dalam menerbitkan entri terbaharu setiap masa. Sebelum saya mengulas dan membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan topik perbincangan kita kali ini, terlebih dahulu saya mahu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pembaca sekalian kerana setelah lebih tiga tahun blog ini diwujudkan, ia berjaya mencatatkan  jumlah capaian lawatan ( visit ) pembaca bagi kategori blog santai Bahasa Melayu, kategori kesihatan dan pengetahuan umum berkaitan kesihatan antara yang tertinggi dan paling pantas berkembang dengan hampir 100 000 jumlah lawatan! Terima kasih saya ucapkan atas sokongan tidak berbelah-bahagi anda semua dan saya akan berusaha dengan lebih lagi untuk menerbitkan lebih banyak topik berkaitan kesihatan. Maka dengan ini, bermula dari saat ini, saya akan menyentuh skop kesihatan yang lebih meluas dan tidak hanya tertumpu kepada satu skop perbincangan sahaja seperti yang dipaparkan sebelum ini. Bagi menyempurnakan anjakan paradigma ini, saya akan mulakan topik perbincangan baharu kita dengan sebuah tajuk entri seperti yang tertera di atas. Tanpa membuang masa, teruskan pembacaan anda.

Roaccutane 


Isotretinoin lebih dikenali sebagai Accutane ( pasaran USA ) juga dikenali sebagai Roaccutane           ( pasaran Eropah dan global ), merupakan sejenis ubat anti jerawat paling terkenal dengan kesan sampingannya walaupun ia menawarkn kesan pemulihan dan penyembuhan yang sangat signifikan. Isotretinoin merupakan sejenis ubat merawat jerawat di dalam kategori Retenoid, iaitu sebahagian daripada keluarga Vitamin A. Namun, ia merupakan sintetik Vitamin A yang dihasilkan untuk merawat masalah jerawat terutama jerawat yang melibatkan kesan nodula dan sista ( cysts ) yang teruk dan kronik. Ia sering ditag dan dijadikan sebagai rawatan pilihan terakhir ( last resort ) dalam merawat masalah jerawat sekiranya SEMUA jenis rawatan termasuk rawatan topikal dan penggunaan antibiotik TELAH GAGAL. Ini kerana, Isotretinoin terkenal sebagai salah sejenis ubat yang memiliki kesan sampingan paling major dan sering menjadi perdebatan dalam penggunaannya. Sebelum kita mengulas lebih lanjut berkaitan Isotretinoin, saya ingin membawa anda mengenali lebih lanjut sejarah penciptaan Isotretinoin dan mengapa ianya cukup berkesan dalam merawat masalah jerawat.

Isotretinoin ditemui secara tidak sengaja sebagai rawatan menangani masalah jerawat kronik pada tahun 1982 oleh seorang ahli dermatologi, Dr. Gary Peck. Pada awal penciptaan dan penemuannya sebagai sintetik Vitamin A, ia diklasifikasikan sebagai ubat merawat masalah berkaitan kulit terutama kanser kulit melanoma. Namun begitu, beliau mendapati kesan toksik yang terdapat di dalam Isotretinoin memiliki sifat pengecutan kelejar minyak dan ini menjadi asas kepada teori dalam merawat masalah jerawat kronik memandangkan, kebanyakan jerawat kronik terutama yang melibatkan rosacea dan sista disebabkan pengeluaran minyak atau sebum yang berlebihaan di kulit. Oleh yang demikian, setelah melalui pelbagai penyelidikan dan percubaan klinikal, akhirnya Isotretinoin dipatenkan di baawah nama dagangan Accutane untuk pasaran USA dan paten ini dimiliki dan dipasarkan oleh sebuah syarikat farmaseutikal terkenal, Hoffmann-La Roche yang berpangkalan di Switzerland. Hoffman-La Roche juga dikenali sebagai Roche merupakan antara syarikat farmaseutikal terbesar di dunia dari segi pulangan dan keuntungan tahunan dan juga saiz dana penyelidikan bagi penciptaan ubat-ubatan generasi baharu terutama ubat berasaskan kimoterapi Trastuzumab ( Herceptin ) yang terkenal, Roche juga memasarkan beberapa ubatan lain termasuk Mycophenolate ( Cellcept ), Recormon dan Capecitabine ( Xeloda ).

Pada awal pemasaran Accutane bagi pasaran USA, ia dihantui oleh pelbagai spekulasi dan perdebatan dalam kalangan pengamal perubatan moden kerana kesan sampingannya yang sangat major terutama untuk tempoh penggunan yang panjang. Ini kerana Isotretinoin memerlukan masa sekitar 6-8 bulan bagi mendapatkan kesan positifi maksimum dan sekirnaya ia gagal, regim rawatan kedua diperlukan. 


Pengecutan kelenjar minyak, sekaligus mengurangkan pembiakan bakteria


Bagaimana Isotretenioin bertindak?

Secara saintifik, mod tindakan a bertindak di dalam badan masih TIDAK DIKETAHUI sehingga kini namun dipercayai ia bertindak dengan mengecutkan kelenjar minyak ( sebaceous gland ) yang memainkan perana besar dalam mengekalkan kelembapan kulit. Secara umum, kulit memiliki lapisan minyak secara semualajadi. Ianya dirembeskan oleh kelenjar minyak yang terdapat di dalam kulit. Bakteria yang sering wujud di atas permukaan kulit, dikenali sebagai P.Acne, menjadikan minyak       ( sebum ) di kulit sebagai salah satu sumber makanan dan agen pembiakan mereka. Namun begitu, sesetengah pesakit yang menghidapi masalah jerawat terutama yang melibatkan kesan perubahan dan ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh badan, pengeluaran minyak di wajah menjadi terlampau aktif. Ini kerana, hormon androgen yang terdapat di dalam tubuh badan lelaki mahupun wanita merupakan pencetus kepada pengaktifan kelenjar minyak. Ini menjadikan kelenjar minyak merembeskan lebih banyak minyak ke kulit wajah dan menjelaskan mengapa penghidap jerawat cenderung memiliki kulit yang lebih berminyak berbanding individu normal lain. Namun begitu, kulit wajah seseorang individu masih tidak diserang jerawat KECUALI setelah peranan bakteria P.Acne mengambil alih tempat. Ini menyebabkan, bakteria P.Acne yang wujud di permukan kulit akan menjangkiti lapisan dalam kulit terutama kelenjar minyak. Ia menjadikan kelenjar minyak kemerahan, bengkak dan menghasilkan nanah mahupun gumpalan minyak dalam kes-kes yang kronik. 


Doxycyclin ( Vibramycin ) yang terkenal

Lazimnya, pesakit yang merujuk masalah jerawat yang dihadapi mereka kepada pakar kulit ( ahli dermatologi ) di hospital, mereka akan diberikan rawatan pencegahan dan percubaan yang merangkumi, antibiotik, krim sapuan dan krim mengurangkan keradangan. Antibiotik dalam kumpulan Tetracyclines seperti Doxycycline ( Vibramycin ) mahupun Minocycline antara beberapa jenis  antibiotik yang kerap digunakan. Ini kerana, kemampuan kumpulan antibiotik jenis ini yang memiliki kesan membunuh bakteria di lapisan kulit selain ianya pantas memberi kesan konsisten dalam tempoh rawatan. Namun begitu, kesemua jenis antibiotik Tetracyclines memiliki pantang larang yang menyukarkan pesakit untuk mengambilnya. Ia WAJIB diambil semasa perut kosong kerana antibiotik ini akan bertindak dengan pelbagai jenis mineral yang terkandung di dalam makanan terutama kalsium ( keju, susu dan yogurt ), aluminium ( antasid ) mahupun zat besi              ( supplement berasaskan zat besi ). Sekiranya interaksi berlaku, kadar resapan dan kesan positif antibiotik ini akan berkurangan dan lebih membimbangkan, ianya akan termendap di dalam komponen badan yang memiliki peratusan kalsium tinggi seperti tulang dan gigi. Ini akan menyebabkan tulang dan gigi menjadi reput atau bertukar warna kepada surih. Kebanyakan doktor menyarankan pesakit mengambil antibiotik ini selepas makan. Ini disebabkan, sesetangah pesakit akan merasa loya, mual atau muntah sekiranya diambil semasa perut kosong. Saya TIDAK MENYARANKAN manhupun MENGGALAKKAN pesakit yang mengambil SEBARANG JENIS antibiotik di dalam kumpulan Tetracyclines mengambilnya sejurus selepas makan kerana RISIKO interaksi boleh berlaku. Saya lebih menggalakkan pesakit mengambilnya sekurang-kurangnya 2 jam selepas makan dan dikehendaki tidak mengambil SEBARANG jenis makanan KECUALI air kosong selama 1 jam setelah mengambil antibiotik ini. 

Pesakit juga akan diberikan krim sapuan yang memiliki sifat anti bakteria atau anti radang. Lazimnya, krim berasaskan Benzoyl Peroxide dengan kekuatan 2.5%, 5% atau 10% diberikan untuk membunuh bakteria P.Acne di kawasan kemerahan jerawat. Ia harus disapu senipis yang mampu kerana Bezyoxyl Peroxide merupakan sejenis krim yang bertindak dengan mengelupas lapisan kulit yang dihidapi jerawat. Ini menjadikan kulit lebih kering dan mudah mengelupas. Maka, bergantung kepada justifikasi pakar kulit yang merawat pesakit, ia boleh disapu pada siang atau malam hari. Namun, kebanyakkan pakar kulit lebih menyarankan pesakit memakainya pada malam hari bagi mengelakkan kesan kerosakan kulit sekiranya terdedah kepada sinaran matahari di siang hari. Sesetangah pesakit pula, tidak memerlukan bantuan Benzyl Peroxide, mereka hanya memerlukan krim sapuaan anti bakteria sahaja. Oleh itu, krim berasaskan antibiotik seperti mengandungi Clindamycin dan terkenal dengan nama dagangan Dalacin-T digunakan. Ia bertindak dengan membunuh terus bakteria jerawat tanpa kompromi walaupun risiko kerintangan antibiotik boleh berlaku. Namun begitu, penggunaan Dalacin-T tidak lagi menjadi popular kerana matlamat utamanya hanya membunuh bakteria jerawat dan sama sekali tidak merawat masalah jerawat kronik, terutama yang melibatkan perembesan minyak ke kulit wajah secara drastik. Oleh yang demikian, ketika ini, kebanyakan hospital mahupun klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengunapakai krim berasaskan sulfur. Ia menggunakan sulfur sebagai agen anti bakteria dan anti pengurangan minyak di kulit wajah. Ia kerap dipreskripsikan oleh pakar kulit bersama dengan krim Benzyl Peroxide dan antibiotik. Ia bagaimanapun, mengeringkan kulit wajah terutama kepada individu yang menghidapi ketidak toleransi kepada alkohol memandangkan alkohol merupakan salah satu komponen utama penghasilan krim ini.


Ubat hormon Diane-35


Bagi sesetengah individu, rawatan yang menggunapakai ubat-ubatan di atas adalah TIDAK mencukupi atau GAGAL. Ini menyebabkan pakar perubatan beralih kepada barisan rawatan kedua yang menggunakan beberapa jenis ubat-ubatan yang lebih kuat. Khas untuk wanita, sekiranya masalah jerawat yang dihidapi mereka disebabkan oleh pengaruh hormon, maka sesetengah pakar kulit akan menggunakan ubat hormon bagi menstabilkan semula hormon androgen mereka. Cyproterone merupakan agen utama anti androgen yang juga memiliki sifat menstabilkan kitaran haid. Ia dipasarkan atas nama dagangan Diane-35 yang popular dan sehingga kini, ia menjadi salah satu daripada pil hormon wanita paling berjaya di pasaran dunia. Dari segi kawalan masalah jerawat, ia bertindak dengan menyekat reseptor androgen di kawasan kelenjar minyak. Ini menjadikan kelenjar minyak kurang merembeskan minyak ke wajah dan memberi sinar baharu kepada pesakit. Namun, keselamatan penggunaan Diane-35 bagi tempoh jangka masa panjang menjadi persoalan yang sangat kotroversi disebabkan, gangguan penyekatan reseptor androgen dalam tubuh badan. 


Retin-A yang cukup popular 


Bagi individu lain yang tidak boleh bertoleransi dengan pengambilan Diane-35 terutama lelaki, kaedah sapuan menjadi jalan terakhir dengan penguaan krim berasakan Tretinoin. Retin-A adalah antara krim pilihan kerana kemampuannya dalam mengelupas dan mengurangkan kesan kemerahan disebabkan oleh masalah jerawat. Ia memberikan kesan pengelupasan yang sederhana kuat dan ia menyebabkan sesetangah pesakit tidak mampu bertoleransi terhadap pengguaannya. Maka, sesetengah pakar kulit mengadaptasikan penggunaan Tretinoin generasi seterusnya seperti Adapelene. Penggunaan krim berasaskan Tretnoin tidak memberi kesan yang cukup konsisten kerana disamping ianya menjadikan kulit kemerahan, ia juga menjadikan kulit lebih kering dan hanya perlu disapu pada malam hari. Ini kerana, penggunaannya pada siang hari akan mendedahkan kulit kepada risiko kerosakan dan lebih parah, risiko kanser. Kebanyakan pesakit yang merekodkan masalah jerawat akan mula menunjukkan kesan perubahan yang positif selepas tempoh rawatan yang berpanjangan dengan pengambilan antibiotik sehingga penggunaan krim Tretinoin. Namun begitu, ia sama sekali tidak mengurangkan terus masalah jerawat dan dalam kebanyakan kes, jerawat akan lebih kerap menyerang walaupun dengan pesakit telah mengaplikasikan krim Tretinoin. Di sinilah, peranan rawatan moden terakhir ( last resort ), Isotretinoin digunakan.Bagaimana jerawat terjadi?

Mengapa ia berkesan?

Seperti yang diulas oleh saya pada perenggang lepas, Isotretinoin bertindak ( diteorikan ) dengan mengecutkan terus kelenjar minyak dan ini menjadikan kulit hampir tidak berminyak sepenuhnya. Ini sekaligus mengurangkan risiko jangkitan bakteria, P.Acne yang bertanggungjawab menjadikan kulit kemerahan. Pada awal pemasaran Isotretinoin di pasaran USA, ia lebih dikenali sebagai Accutane dan menjadi pilihan rawatan akhir ( last resort ) sekiranya kesemua rawatan lain TELAH GAGAL. Pentadbiran Makanan dan Dadah USA ( FDA ) menetapkan Isotretinoin HANYA perlu digunakan dalam kes yang benar-benar serius. Isotretinoin adalah bersifat teratogenik, iaitu mencacatkan bayi dalam kandungan sehingga mampu membawa keguguran! Oleh yang demikian, FDA menetapkan Isotretinoin perlu diletak dibawah sebuah program khas yang dinamakan iPLEDGE. Program ini diwujudkan bertujuan untuk mengelakkan pesakit wanita daripada hamil sepanjang tempoh pengambilan Isotretinoin dijalankan ekoran kesan kecacatan bayi adalah sangat tinggi. iPLEDGE juga mengarahkan setiap ahli farmasi dan pakar kulit untuk mendaftar sebelum mendispensi dan mempreskripsikan Isotretinoin kepada pesakit wanita. Di USA, iPLEDGE adalah program mandatori dan kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan pengamal perubatan boleh kehilangan lesen perubatan mereka sebagai pakar perubatan atau ahli farmasi. Program iPLEDGE


Berbeza di Malaysia, sehingga kini Kementerian Kesihatan Malaysia mahupun Lembaga Farmasi Malaysia TIDAK melaksanakan SEBARANG program khas khusus kepada pesakit wanita yang ingin memulakan regim rawatan Isotretinoin. Ini menjadi persoalan keselamatan dan ketirisan dalam pemberian Isotretinoin kepada pesakit. Sehingga kini, hanya borang persetujuan dan pengakuan pengguna sahaja yang ditetapkan sebelum pesakit memulakan rawatan Isotretinoin. Ini adalah sangat berbeza seperti yang diamalkan di negara maju lain selain pesakit perlu menjalani ujian tahap kolsterol dan triglyserida setiap bulan. Ini disimpulkan oleh kerana Isotretinoin berisiko tinggi dalam meningkatkan kadar kolesterol di dalam badan. Pada awal pemasaran Isotretinoin di USA, ia menjadi antara penyelesaian masalah jerawat dalam kalangan penghidap terutama remaja. Ia meraih populariti ekoran lebih 80% pesakit menunjukkan kesan pemulihan yang sangat ketara sepanjang dan selepas tempoh rawatan. Namun begitu, memandangkan Isotretinoin bersifat toksik, maka ia sering menjadi sasaran saman bernilai ribuan malah jutaan Dollar oleh pesakit yang mengambil rawatan ubat ini. Antara yang paling terkenal adalah saman bernilai lebih USD 11 juta yang difailkan oleh seorang pelakon Amerika, James Marshall ekoran dakwaan beliau yang mengaitkan  kerosakan dan kehilangan usus besar beliau setelah mengambil ubat ini. Ia merupakan satu tamparan hebat kepada Roche memandangkan Isotretinoin yang terkenal, seolah-olah tidak memberi sebarang pulangan pendapatan mereka dan krisis saman oleh pengguna yang semakin meningkat. Maka, pada tahun 2009, Roche mengesahkan mereka menarik keluar sepenuhnya Accutane di pasaran USA dan kemudian menjenamakan semula Isotretinoin dengan nama dagangan baharu, Roaccutane. Roche mengfokuskan Roaccutane untuk pasaran Eropah dan global. 


Bagaimana dengan tempoh rawatan?

Pesakit dikehendaki menjalani rawatan Isotretinoin selama 6-8 bulan berturut-turut dan memandangkan Isotretinoin tergolong dalam keluarga Vitamin A, ia perlu diambil sejurus selepas makan dan makanan berlemak digalakkan kerana ia mampu meningkatkan kadar resapan. Ia bergantung kepada potensi dan keberkesanan Isotretinoin dalam merawat masalah jerawat dan menjadikan jerawat benar-benar hilang dan tidak kembali. Setelah benar-benar menunjukkan kesan positif pemulihan, pesakit akan diawasi sepenuhnya bagi membendung potensi relapse ( berulang ). Sekiranya ini berlaku, regim rawatan kedua akan dimulakan setelah 1-2 bulan regim rawatan pertama tamat.


Berapakah dos Isotretinoin yang perlu diambil oleh pesakit?

Kadar dos yang ditetapkan bagi pesakit yang mengambil Isotretinoin adalah dikira berdasarkan berat badan dimana julat dos antara 0.5mg/kg - 1mg/kg dan dos terkumpul yang perlu dicapai oleh pesakit adalah pada kadar 120mg/kg - 150mg/kg di akhir rawatan mereka. Dos ini perlu dicapai di akhir tempoh rawatan kerana ia adalah panduan asas dalam mengelakkan potensi relapse berlaku. Namun begitu, pakar kulit akan memanjangkan untuk tempoh beberapa bulan bagi memaksimumkan jumlah dos terkumpul di dalam badan. Ini juga bermaksud semakin berat seseorang individu, semakin tinggi dos yang perlu diambil mereka. Sebagai contoh :


Pengiraan A :

Berat individu = 70kg

Dos terkumpul akhir yang perlu dicapai = ( 120mg x 70kg = 8400mg )

Dos harian = ( 1mg x 70kg = 70mg )

Bilangan hari yang perlu ditempuhi ( 8400mg/70mg = 120 hari )


Pengiraan B :

Berat individu = 70kg

Dos terkumpul akhir yang perlu dicapai = ( 150mg x 70kg = 10 500mg )

Dos harian = ( 1mg x 70kg = 70mg )

Bilangan hari yang perlu ditempuhi ( 10 500mg/70mg = 150 hari )

Namun begitu, terdapat sesetengah pakar kulit memiliki justifikasi mereka dalam menentukan kadar yang optimum untuk merawat pesakit mereka da ini didorong dengan justifikasi mereka bagi mengurangkan kesan sampingan memandangkan, kesan sampingan Isotretinoin adalah bertambah serius seiring dengan peningkatan dos. Ada dalam kalangan mereka menetapkan Isotretinoin hanya perlu diambil pada dos serendah yang mungkin iaitu sekitar 10mg - 30mg sehari atau ia boleh diselang-seli selama beberapa hari. Justifikasi ini adalah masih samar walaupun ada kajian awal menunjukkan bahawa dos minimum terkumpul iaitu dos yang tidak mengikuti julat pengiraan badan individu dapat memberikan kesan optimum yang sama atau hampir sama dengan dos konvesional yang diamalkan mengikut ketetapan asas yang digunapakai.


Apakah kesan sampingan yang boleh berlaku sepanjang pengambilan Isotretinoin?

Sepanjang tempoh rawatan dilakukan, pesakit akan menghidapi kesan sampingan seperti bibir kering, mata yang kering dan pedih, kulit kering dan merekah, kulit menjadi nipis dan mudah terluka, kulit kepala kering dan tidak berminyak malah sakit kepala. Bagi membendung kesan sampingan ini, krim pelembab berasaskan air, salap bibir, losyen dan pelembab kulit dan banyakkan mengambil air kosong sehari adalah perlu. Kesan sampingan hanya akan hilang setelah rawatan dihentikan selepas tempoh 2-3 minggu dari tarikh akhir rawatan. Pasakit juga perlu merujuk kepada pakar merawat mereka sekiranya terdapat SEBARANG kesan sampingan lain. Disamping itu, kesan sampingan seperti tekanan perasaan dan kejadian bunuh diri pernah dilapor dan dikaitkan dengan pengambilan Isotretinoin. Ia masih samar, namun sekiranya pesakit memiliki sejarah tekanan perasaan, kemurungan atau lain-lain penyakit berkaitan mental, ia DILARANG diambil sama sekali KECUALI dibawah pengawasan ahli dermatologi dan lain-lain justifikasi yang relevan.


PERINGATAN : Isotretinoin terpalit dengan reputasi buruk sebagai salah sejenis ubatan moden yang meningkatkan kecenderungan pesakit dengan masalah kesihatan mental seperti kemurungan, tekanan perasaan dan bunuh diri. Sehingga kini, kajian saintifk yang benar-benar telus masih GAGAL membuktikan adakah ubatan ini benar-benar menyumbangkan kepada kejadian sedemikian. Oleh itu, sekiranya anda mengalami sebarang simptom berkaitan sebelum ATAU semasa ATAU selepas rawatan dijalankan, sila rujuk kepada pakar kulit yang merawat anda dengan kadar segera. 


Bagaimana dengan interaksi dengan ubatan lain?

Vitamin A atau sebarang pelopor Vitamin A termasuk Beta-Carotene adalah DILARANG sama sekali diambil sepanjang tempoh rawatan dijalankan. Ini kerana, memandnagkan Isotretinoin adalah di dalam keluarga Vitamin A, maka pengambilan dengan lain-lain komponen Vitamin A akan meningkatkan risiko toksik yang akut termasuk toksik hati. Sekiranya anda mahu mengambil   Vitamin A, sela masa sekitar 2-3 bulan adalah diperlukan. Selian itu, Isotretinoin juga TIDAK boleh diambil bersama SEBARANG jenis antibiotik dalam kelas Tetracyclines. Ini termasuk Tetracycline, Doxycycline dan Minocycline. Pengambilan Isoretinoin dengan kumpulan ubat ini akan meningkatkan risiko tekanan kepada otak dan dalam kes yang jarang, ia boleh menjejaskan penglihatan secara kekal. Tidak dapat dipastikan mengapa ini terjadi, namun sila berhubung dengan pakar kulit yang merawat anda.


Kontraindikasi

Memandangkan Isotretinoin memiliki struktur yang hampir sama dengan famili Vitamin A terutama Retinoic Acid, maka, wanita yang merancang kehamilan ATAU sedang hamil adalah DILARANG SEPENUHNYA mengambil ubatan ini. Di kebanyakan negara termasuk Malaysia, ia dikategorikan sebagai X iaitu larangan penuh terhadap pengambilan bagi wanita hamil di dalam Indeks Keselamatan Kehamilan.Ini kerana, risiko kecatatan bayi dalam kandungan adalah sangat tinggi. Pesakit wanita yang mahu merancang kehamilan harus mengambil sela masa sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh akhir pengambilan Isotretinoin. Ini kerana, memandangkan Isotretinoin memiliki sifat larut lemak, ia sangat mudah termendap di dalam tubuh badan dan sela masa diperlukan bagi menyingkirkan lebihan Isotretinoin yang tertinggal. Bagi pesakit wanita yang telah mendirikan rumah tangga dan masih di dalam regim rawatan Isotretinoin, anda WAJIB menggunakan lebih daripada dua jenis kaedah pencegah kehamilan, ini termasuk penggunaan kondom dan pil perancang. Kaedah ini WAJIB dilakukan kerana kebergantungan kepada hanya salah satu daripada kaedah pencegah kehamilan adalah tidak mencukupi di mana kadar keberkesanannya adalah hanya sekitar 97% -98%. Ini masih berisiko tinggi dan membawa mudarat kepada kandungan kelak.


Pilihan atau paksaan?

Setelah membaca segala ulasan ini, apakah keputusan anda dan adakah anda menghidapi masalah jerawat yang kronik sehingga memerlukan bantuan pakar? Saya harap anda menemui sesuatu yang ingin dicari anda selama ini walaupun ianya berisiko. Sekiranya anda pernah atau masih mendapatkan rawatan berkaitan jerawat terutama pengambilan Isotretinoin, Accutane mahupun Roaccutane, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen dibawah.